Mijn missie en visie

Mijn motto is: voorkomen is beter dan genezen. Ik heb gemerkt dat klanten vaak pas juridische hulp inschakelen als een probleem al is geëscaleerd en een juridische procedure onvermijdelijk is. Ik wil me inzetten om voor de klant die gang naar de rechter te voorkomen.

Mijn werkwijze

Ik streef in mijn dienstverlening naar het voorkomen van problemen voor mijn opdrachtgevers, dan wel naar verdere escalatie ervan. Daarvoor is in de eerste plaats van belang dat de door mij opgestelde contracten sluitend zijn en geen tot weinig ruimte laten voor discussie. Beginnende of kortsluimerende conflicten kunnen vaak in een vroeg stadium al worden opgelost door relatief bescheiden interventies van de klant zelf, ingegeven door mij als adviseur op de achtergrond. Indien conflicten zich in een verder gevorderd stadium bevinden, kan het noodzakelijk zijn dat ik namens de klant/opdrachtgever optreed en als zodanig naar voren treed. Ik tracht echter de klant/opdrachtgever zelf zoveel mogelijk te laten uitvoeren. In de genoemde situaties ben ik naast adviseur tevens sparringspartner, uitlaatklep en/of coach van de klant/opdrachtgever.

    • Onze online verkoop in goede banen leiden zonder een papieren contract heen en weer te moeten sturen naar onze klanten. Dat bevalt ons wel, dank Dethmer!

      Julian Hessels
    • Dethmer heeft zorggedragen voor onze algemene voorwaarden en verkoopcontracten, erg prettig hoe hij de rust neemt om ons uit te leggen hoe de ingewikkelde materie in elkaar steekt. Nog prettiger dat hij naar ons toe komt, scheelt mij behoorlijk in de tijd.

      Erik Jaap Dijk